DK-icon TheLoop.nu en platform for up-and-coming kunstnere.

Vi skabte TheLoop at opfylde et tomrum, der eksisterer i den nuværende industri dvs. et springbræt eller en platform for up-and-coming kunstnere.Vores primære fokus er at fremme up-and-coming kunstnere i musik, kunst og mode. Vi oplever, at der er et væld af kunstnere, der undlader at lykkes simpelthen på grund af manglende støtte og investering/fonde.

Vi ved TheLoop formål at skabe en platform for disse kunstnere at udtrykke sig ved hjælp af en online tv-kanal, hvor musikvideoer, live showcases og andet relevant materiale vil blive gjort tilgængelig for offentligheden. Som et alternativ til mainstream tv, vi styrker kunstnerne ved at give dem fuld kontrol over deres produkt, samt eksponere dem for et bredere publikum.

 GB-icon TheLoop.nu a platform for up-and-coming artists.

We created TheLoop to fill a void that exists in the current industry i.e a springboard or a platform for the up-and-coming artists.Our main focus is to promote the up-and-coming artists in music, art and fashion. We experience that there are a multitude of such artists who fail to succeed simply because of lack of support and investment/funds.

We at TheLoop aim to provide a platform for these artists to express themselves by way of an online tv chanel where music videos, live showcases and other relevant material will be made available to the public. As an alternative to mainstream television we empower the artists by allowing them full control over their product as well as exposing them to a wider audience.

Music doesn’t lie, If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music – Jimmy Hendrix